Ανακοίνωση Νικητή

4ος σε Αγώνες Κατάταξης

3η σε Αγώνες Κατάταξης

Video αποχώρησης

4ος σε Αγώνες Κατάταξης

3η σε Αγώνες Κατάταξης

Video αποχώρησης

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενος από

Video αποχώρησης

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Video αποχώρησης

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενη από

Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 7 από 8

Ψήφοι 5 από 8

Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 6 από 9

Ψήφοι 5 από 9

Video Αποχώρησης

Αποχώρηση λόγω τραυματισμού

Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 4 από 6

Ψήφοι 4 από 6

Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 6 από 7

Ψήφοι 4 από 6

Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 4 από 7

Ψήφοι 4 από 7

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 6 από 7

Ψήφοι 4 από 8

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 6 από 8

Ψήφοι 6 από 8

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 4 από 8

Ψήφοι 5 από 8

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 4 από 8

Ψήφοι 5 από 8

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 9 από 11

Ψήφοι 9 από 11

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 5 από 10

Ψήφοι 9 από 11

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 5 από 11

Ψήφοι 9 από 11

Video Αποχώρησης

Αποχώρηση για λόγους υγείας

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 6 από 12

Ψήφοι 8 από 12

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 6 από 8

Ψήφοι 6 από 11

Video Αποχώρησης

Αποχώρηση για λόγους υγείας

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 7 από 9

Ψήφοι 4 από 9

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 5 από 11

Ψήφοι 5 από 11

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενος από

Ψήφοι 6 από 10

Ψήφοι 7 από 10

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 8 από 10
Ασυλία ως Δημοφιλέστερη

Ψήφοι 7 από 10

Video Αποχώρησης

Αποχώρηση λόγω τραυματισμού

Video 1ης ψηφοφορίας   |  Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 4 από 10

Ψήφοι 6 από 11

Video 1ης ψηφοφορίας   |   Video 2ης ψηφοφορίας   |   Video αποχώρησης

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία

Προτεινόμενη από

Ψήφοι 4 από 10

Ψήφοι 4 από 10

Ψήφοι 3 από 10

Ψήφοι 3 από 10